PRZEPRASZAMY ZA USTERKI. PRACUJEMY NAD TYM

Expression #35 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'grypingwina.uzytkownicy.login' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
SELECT *,(strcmp("pl/pl",wydanie)=0 or strcmp("en/pl",wydanie)=0) as polska_wersja_jezykowa FROM gry LEFT OUTER JOIN uzytkownicy ON gry.login like uzytkownicy.login LEFT JOIN gry_mechanika ON gry.id_gry=gry_mechanika.id_gry LEFT JOIN mechanika ON gry_mechanika.id_mechaniki=mechanika.id_mechaniki WHERE 1 AND mechanika.id_mechaniki="3" GROUP BY gry.id_gry ORDER BY polska_wersja_jezykowa DESC, tytul ASC
Gry pingwina
Używamy ciasteczek. Zawsze możesz je wyłączyć, ale nie będziesz mógł wtedy korzystać z serwisu jako zalogowany użytkownik.     X    
   

Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

Nie znaleziono niczego, co pasowałoby do zadanych kryteriów. Spróbuj ponownie

Mechanika: worker placement

Średnia ocena: N/A

Ocena BGG: N/A